fbpx

Twój psychologiczny autoportret: Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, działasz właśnie tak?

Twój psychologiczny autoportretKażdy z nas działa w 6 sferach życia. To sfera związków, pracy, emocji, samokontroli, rzeczywistości, a także sfera JA – czyli obraz samego siebie. Każdy ma swój własny styl reagowania i działania, który w dużej mierze wynika z cech osobowości. John M. Oldham oraz Louis B. Morris w książce „Twój psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, postępujesz właśnie tak” wyodrębniają 14 typów osobowości. Przewaga któregoś z nich będzie zawsze determinowała Twój sposób zachowania. To jednak nie znaczy, że nie możemy zmieniać się na lepsze – osobowość jest elastyczna, a zdolność do zmiany nawyków i przyzwyczajeń reagowania drzemie w każdym z nas.

Continue reading “Twój psychologiczny autoportret: Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, działasz właśnie tak?”

Ciszej, proszę. Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać

O dwóch typach osobowości – introwersji i ekstrawersji – słyszał każdy. Jung w swojej książce Typy psychologiczne zawarł obszerne opisy, stawiając naprzeciwko siebie ludzi charakterystycznych dla danej grupy. Zarówno o introwertykach, jak i ekstrawertykach, powiedział wiele dobrego, ale wymienił też ich słabe strony. Nie było tu jednak miejsca na ocenianie, która z grup jest lepsza. Mimo że od śmierci Junga minęło już prawie 60 lat, w tej kwestii niewiele się zmieniło – choć badania psychologiczne przynoszą nam nowe spojrzenie na wiele spraw, pojawiają się nowe teorie osobowości, nadal nie wymyślono spójnej koncepcji, która byłaby w stanie zastąpić intro- i ekstrawersję (próbowano mówić jeszcze o ambiwertykach, ale czy to ma sens? Wątpliwym jest, aby dany człowiek posiadał równą ilość cech intro- oraz ekstra- (a to jest wyznacznikiem bycia ambiwertykiem), czysty typ osobowości przecież nie istnieje i to w swojej teorii zakładał Jung).

Continue reading “Ciszej, proszę. Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać”